Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng tuyển dụng

Vị trí: Nhân viên kỹ thuật