Công ty CP Thép Hoà Phát Dung Quất tuyển dụng

Công ty CP Thép Hoà Phát Dung Quất thông báo tuyển dụng các vị trí như sau: