Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (Đại học)

Mã ngành: 7510303

1.  Mục tiêu đào tạo

  • Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá trong những bối cảnh khác nhau cụ thể thiết kế các hệ thống điều khiển, tự động hóa, sử dụng PLC, vi điều khiển, thủy khí, điện thủy khí, lập kế hoạch sản xuất,lắp ráp, theo dõi quy trình, dây chuyền sản xuất, qui trình dịch vụ bảo dưỡng và chăm sóc; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền; tham mưu tư vấn các hệ thống điều khiển; tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động hóa.
  • Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.

2.  Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc ở các công ty, nhà máy, xí nghiệp gia công sản xuất, lắp đặt, kinh doanh các thiết bị thuộc hệ thống điều khiển và tự động hóa, các doanh nghiệp có sử dụng hệ thống thiết bị điều khiển và tự động hóa cụ thể:

  • Đảm nhận các công việc kỹ sư thiết kế, sửa chữa vận hành hệ thống điều khiển và tự động hóa trong các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp.
  • Đảm nhận gia công, sản xuất, lắp đặt và vận hành, kiểm tra và khắc phục các lỗi trong thiết bị của hệ thống điều khiển, tự động hóa trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp.
  • Làm việc trong phòng kỹ thuật của các công ty, nhà máy, xí nghiệp, các viện nghiên cứu thuộc chuyên ngành điều khiển và tự động hóa;