Chương trình đào tạo của Khoa Điện - Điện tử - Đại học Đông Á sẽ là cầu nối giữa nhà trường - doanh nghiệp

Trong thực tế, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh áp dụng các công nghệ hiện đại và phương pháp sản xuất tiên tiến, do vậy ngày càng cần nguồn nhân lực có chất lượng và tay nghề cao. Về cung nhân lực, trước nhu cầu nhân lực mạnh mẽ, số lượng người sẵn sàng làm việc ở những lĩnh vực công nghệ cao, hay ở một số vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp lại rất hạn chế. Các tổ chức và doanh nghiệp không thể tìm đủ nhân lực hoạt động theo nhu cầu phát triển, thậm chí phải tuyển từ nước ngoài. Nguyên nhân chính là hệ thống giáo dục và đào tạo chưa kịp bắt nhịp với sự phát triển kinh tế, chưa đủ mạnh để đào tạo nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Ðây chính là vấn đề mà Khoa Điện-Điện tử Trường Đại học Đông Á nhận thức, trăn trở và hành động trong thời gian qua.

Sinh viên khóa 11 thực tập tại công trình Khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô

Làm việc với doanh nghiệp tại công trình Khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô

Ðối với Khoa Điện-Điện tử Trường Đại học Đông Á đang tiếp tục đầu tư cải tạo và nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo chuyên ngành của mình, ngoài ra Khoa tập trung vào công tác xây dựng chương trình đào tạo có chất lượng theo nhu cầu của doanh nghiệp. Ðây là yếu tố then chốt, cầu nối để Nhà trường có thể hợp tác với doanh nghiệp tổ chức đào tạo chuyên nghiệp, lựa chọn và đào tạo nhân lực ngay từ khi còn là sinh viên. Ðối với doanh nghiệp, sự hợp tác với các trường không chỉ để tìm kiếm nguồn cung cấp nhân lực hiện tại mà có thể đưa ra nhu cầu nhân lực trong tương lai, hợp tác tổ chức đào tạo chuyên nghiệp, hội thảo chuyên đề hoặc phổ biến công nghệ kỹ thuật mới... Hơn nữa, chính các trường sẽ đào tạo chuyên nghiệp theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Khoa Điện-Điện tử Trường Đại học Đông Á đang triển khai áp dụng phương pháp xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao theo nhu cầu của doanh nghiệp. Khoa đã kết nối với một số doanh nghiệp của ngành Ðiện, Tự động …có uy tín như: công ty Điện lực Đà Nẵng, Thủy điện A Vương, Công ty Truyền tải Điện 2, Công ty Schneider, Công ty ABB, hay kết hợp với công ty Infomatic tôt chức hội thảo vềỨng dụng phần mềm điện tử công suất PLEXIM PLECS trong ngành năng lượng xanh” …

Hội thảo Plexim Plecs về ứng dụng Năng lượng xanh

Hiện nay, Khoa Điện-Điện tử Trường Đại học Đông Á đang tiếp tục hoàn thiện các tài liệu chuyên đề và mở rộng hợp tác để giúp các doanh nghiệp tổ chức những khóa chuyên đề theo nhu cầu. Có thể khẳng định: Việc xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo theo yêu cầu của Khoa trong thời gian qua đã tạo cầu nối giữa Nhà trường với doanh nghiêp. Sự hợp tác này sẽ góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và góp sức vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.