Chúc mừng các bạn sinh viên khóa 17 chính quy và 18 liên thông hoàn thành đồ án tốt nghiệp 2021