Các bạn SV ngành Điện Tự Động và Điện Điện tử và các kỳ thực tập 2021

Thực tập là một trong những học phần quan trọng của SV, đặc biệt là SV ĐH Đông Á, nó giúp cho các bạn tiếp cận thực tế, tăng thêm kinh nghiệm và nhất là trưởng thành hơn qua mỗi kỳ thực tập.

Tuy năm 2020 và 2021 đầy biến động với dịch covid, tuy nhiên các bạn SV vẫn kịp lưu lại một số hình ảnh đẹp của kỳ thực tập năm nay.