Buổi thực hành Lắp đặt tủ điện của các sinh viên Tự động hóa - Đại học Đông Á

Học đi đôi với hành, Khoa CNKT Điện Điện tử nói riêng cũng như trường ĐH Đông Á nói chung luôn chú trọng thực hành cho các bạn sinh viên, thông qua việc đầu tư các phòng thí nghiệm thực hành tiên tiến, thông qua các trang thiết bị hiện đại và các giảng viên giảng dạy tận tình

Việc thực hành đầy đủ giúp các SV củng cố thêm kiến thức, không bị bỡ ngỡ với thực tế và có khả năng làm việc tốt ngay sau khi ra trường.

Chúng ta hãy đến với một buổi thực hành của sinh viên năm 2 Khoa Điện nhé