Bài báo Ứng dụng thuật toán trượt thích nghi trong điều khiển DFIG

Sau đây là bài báo khoa học của Cô Đỗ Hoàng Ngân Mi, được đăng trên tạp chí khoa học nhà trường quý 1 năm 2015, nói về thuật toán trượt thích nghi trong điều khiển máy phát điện gió nguồn kép (DFIG).

Máy phát điện gió nguồn kép (DFIG) hiện nay đang được triển khai ứng dụng trong thực tế cho những nhà máy phát điện có công suất gió lớn. Do vậy việc nghiên cứu điều khiển DFIG cung cấp năng lượng cho lưới là rất quan trọng và được nhiều người quan tâm nghiên cứu.

Với mục đích nghiên cứu điều khiển DFIG, bài báo nêu lên phương pháp điều khiển trượt thích nghi để áp dụng vào bộ điều khiển tần số rotor máy phát sức gió cảm ứng nguồn kép (DFIG-doubly fed induction generator). Vì từ trước đến nay bộ điều khiển kinh điển PI thường được sử dụng trong hệ turbine gió, tuy nhiên với đối tượng là DFIG (đối tượng phi tuyến) thì thuật toán kinh điển tỏ ra có nhiều hạn chế, không chính xác dẫn đến khai thác năng lượng không tối ưu.

Từ đây, bài báo đi vào xây dựng thuật toán, mô phỏng và so sánh sự khác biệt giữa ra phương pháp điều khiển bền vững (trượt)-thích nghi và phương pháp cổ điển.

TẢI BÀI BÁO Ở ĐÂY