Chương trình LJMU-UDA: Những ưu thế dành cho công dân toàn cầu

Những ưu thế dành cho công dân toàn cầu chỉ có tại chương trình LJMU-UDA:

 

 

- Học hoàn toàn theo chương trình ĐH Liverpool JM bằng tiếng Anh

- 90% giảng viên nước ngoài

- Học phí cam kết tốt nhất Việt Nam

- 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay

- Chương trình Foundation Year cho sinh viên mới tốt nghiệp THPT (bổ trợ Anh ngữ và kiến thức cơ bản ngành QTKD)

Trong đó, những ngành học đón xu thế: Quản lý Sự kiện, Quản trị Lữ hành Quốc tế, Tài chính, Quản trị Kinh doanh Quốc tế và Marketing - 5 chuyên ngành được chuyển nhượng toàn bộ chương trình đào tạo từ ĐH Liverpool JM (LJMU) về ĐH Đông Á (UDA).