Thông báo lịch thi lại KTV tin học 2019 - ĐH Đông Á

LỊCH THI LẠI TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC
           Ghi chú: - SV đăng ký dự thi và đóng lệ phí trước ngày 28/06/2019;
                          - Khi đi thi SV mang theo: thẻ sinh viên, phiếu thu lệ phí và mặc đồng phục đúng quy định của Nhà trường
Stt Học phần Ngành Lớp Thời gian Ngày thi Phòng thi Ghi chú
1 Tin học văn phòng Tất cả các ngành Tất cả các lớp 7h30 29/06/2019 101  
2 Thiết kế và mô phỏng mạch điện tử CN KT Điện Tất cả các lớp 9h30 29/06/2019 101  
3 Autocad CNKT Xây dựng Tất cả các lớp 9h30 29/06/2019 101  
4 SPSS Quản trị kinh doanh, Điều dưỡng Tất cả các lớp 9h30 29/06/2019 101  
5 Kế toán máy Excel Kế toán Tất cả các lớp 9h30 29/06/2019 101  
6 Chuẩn Mos Word Ngôn ngữ Anh Tất cả các lớp 9h30 29/06/2019 101  
7 Thiết kế ấn phẩm văn phòng Quản trị văn phòng Tất cả các lớp 9h30 29/06/2019 101  
8 Phần mềm đồ họa Corel Du lịch Tất cả các lớp 9h30 29/06/2019 101  
9 Phần mềm quản lý nhân sự Quản trị nhân lực Tất cả các lớp 9h30 29/06/2019 101