Khởi động cuộc thi Lái xe sinh thái Honda 2015

Cuộc thi Lái xe sinh thái Honda 2015 bắt đầu nhận đơn đăng ký. Năm nay Khoa Điện chúng ta thành lập 02 đội tuyển tham gia cuộc thi, tổng cộng 08sv chia đều cho các khóa và 02 giáo viên hướng dẫn.

Năm trước 2014 chúng ta tham gia 01 đội và xếp hạng 32/200 đội tuyển toàn quốc với thành tích 145km/1 lít xăng.

Năm nay mục tiêu đặt ra cao hơn và quyết tâm hơn. Các sinh viên đam mê nghiên cứu chế tạo đăng ký ngay bây giờ để kịp tiến độ. Chi tiết luật thi tham khảo HondaEMC Việt Nam.

Các em đang ký tại đây hoặc gởi email theo địa chỉ: nguyennh@donga.edu.vn