Kế hoạch học tập Học kỳ 1 khóa 2018

THÔNG BÁO

                                                                                                        Kế hoạch học tập Học kỳ 1

                                                                        Áp dụng cho Tân sinh viên nhập học đợt 1 (từ ngày 18/7/2018 đến ngày 24/7/2017)

Tuần

Từ ngày

Đến ngày

Nội dung học tập

Thông tin

30

25- 31/7/2018

Tuần học tập đầu khóa

Sẽ công bố trên lịch học của sinh viên tại Website: sinhvien.donga.edu.vn/thongtinthongbao/xemlichhoctap

31-34

01/8-25/8/2018

Học chuyên môn

 

Sinh viên theo dõi lịch học tại Website: sinhvien.donga.edu.vn

 

35

27/8- 03/9/2018

Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9

36

 04/9/2018

Học chuyên môn

05/9/2018

Khai giảng năm học mới

Các lớp SV đăng ký tham gia các hoạt động nghệ thuật văn hóa từ đầu năm học

19/11/2018

Kỷ niệm ngày Nhà giáo VN

37-48

06/9/2018 đến kết thức HK1

Học chuyên môn

Sinh viên theo dõi lịch học tại Website: sinhvien.donga.edu.vn