Kế hoạch học tập Học kỳ 1 - Áp dụng cho Tân sinh viên nhập học đợt 1 (từ ngày 18/7/2018 đến ngày 24/7/2017)

Tuần Từ ngày - Đến ngày Nội dung học tập Thông tin
30 25- 31/7/2018 Tuần học tập đầu khóa Sẽ công bố trên lịch học của sinh viên tại Website: TẠI ĐÂY
31-34 01/8-25/8/2018 Học chuyên môn Sinh viên theo dõi lịch học tại Website: TẠI ĐÂY
35 27/8- 03/9/2018 Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
36 04/9/2018 Học chuyên môn
05/9/2018 Khai giảng năm học mới Các lớp SV đăng ký tham gia các hoạt động nghệ thuật văn hóa từ đầu năm học
19/11/2018 Kỷ niệm ngày Nhà giáo VN
37-48 06/9/2018 đến kết thức HK1 Học chuyên môn Sinh viên theo dõi lịch học tại Website: TẠI ĐÂY