Thông báo nộp học phí Học kỳ 1 2018-2019

                                                                                           THÔNG BÁO

                                                      (V/v nhắc nhở nộp học phí học kỳ I năm học 2018-2019)

 

           Hiện nay Nhà trường đã khai báo công nợ học phí trên trang Sinhvien.donga.edu.vn. Tuy nhiên nhiều bạn Sinh viên vẫn chưa hoàn thành nộp học phí.

          Để đảm bảo điều kiện dự thi kết thúc học phần đề nghị những sinh viên chưa hoàn thành học phí khẩn trương nộp học phí, hạn cuối đến ngày 12/10/2018.

Phương thức nộp:

               - Đối với học phí học phần chính khóa: Nộp qua ngân hàng

                + Số tài khoản            : 040001076460

                + Tên Ngân hàng      : Sacombank – CN Đà Nẵng

                + Người thụ hưởng   : Trường Đại học Đông Á

          (Lưu ý: Khi nộp qua ngân hàng sinh viên ghi rõ số ID trong nội dung nộp tiền, xem lại chi tiết trên thông báo học phí đã gửi)

           - Đối với học phí các học phần chuyển đổi, bổ sung, như: học phần Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng; học phần Chuyển đổi bổ sung kiến thức ngành học; học phần Kỹ năng và Tin học,... Sinh viên nộp trực tiếp tại Bp. Kế toán - Phòng 201.